Bizimle iletişime geçin

KVKK

SAYGI DEĞER MÜŞTERİMİZ,
CYCLİST (TÜRKİYE) İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİ

Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi‘ne ait internet sitesi ziyaretlerinizde ve kullanımlarınızda şirketimizin yayın ve ticari faaliyetlerinin yürütülmesi yine istihdam taleplerinin karşılanması amacıyla kişisel veriler işlenebilmekte ve gerektiğinde aktarılabilmektedir.
Bu konuda tarafınızı bilgilendirmek ve rızanızı almak istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
ÇERÇEVESİNDE
AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
Şirket internet sitesi ziyareti ve kullanımı sırasında verilen ad-soyad, adres, telefon numarası, mail adresi, sicil veya vergi numara bilgisi ile sayılanlarla sınırlı olmayan özel kişiye ait tüm verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri rızanız dahilinde site ziyareti ve kullanımınızda ileti ekinden, bizzat iletişim halinde yazılı veya sözlü olarak; yine yasaya uygun açık kamusal veya özel mecralardan temin edebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, temin ettiği kişisel verileri, şirketin ticari amaç ve gayesine uygun olarak en iyi yayın ve ticari hizmeti verebilmek amacıyla yine şirket istihdam faaliyeti kapsamında iş başvurularını karşılamak amacıyla ‘’KVKK’’ 5. – 6. Hükümleri ile genel kapsamda ticari ahlak ve etik kurallarına uygun olarak işleyebilmekte, saklayabilmekte ve aktarabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, temin ettiği kişisel verileri, ticari amaç ve şirket istihdam faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla çalışma ortaklarına, bağlı yetkililere ve gerekli olduğu takdirde kanunen yetkili kurumlara ‘’KVKK’’ 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU
Kişisel verilerin korunması kanunu ‘’KVKK’’ kapsamında, kişisel verilerinizin işlenebilmesi, saklanması ve aktarılması aşamasında Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi Tüzel Kişiliği bizzat veri sorumlusu sıfatıyla hareket edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, GÜVENLİĞİ VE İMHASINA İLİŞKİN TEDBİRLER
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz yüksek güvenlik ve şifreleme sistemi ile korunan bilgisayar sistemimizde saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması ve her bir veri açısından yasal saklama süresinin dolmasından itibaren yine KVKK mevzuatında belirlenen sürede imha edilir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Sayın Ziyaretçi ve Müşterimiz, ‘’KVKK’’ hükümleri uyarınca, Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınız kapsamında doğabilecek talep ve şikayetlerinizi, internet sitemizde mevcut iletişim linkine göndereceğiniz mail içeriğiyle veya şirket merkez iletişim adresimize yapacağınız yazılı müracaatla tarafımıza bildirebilirsiniz.

Yapılacak herhangi bir başvurunuzu en kısa sürede sonuçlandıracağımızı, tarafınıza bilgi vereceğimizi ve varsa sorunu ortadan kaldıracağımızı taahhüt ederiz.

SAYGILARIMIZLA
BİKE TRAVEL ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Reklam
Bağlan
E-Posta Bülteni

E-Posta bültenimize abone olun, en son haber ve röpörtajlardan ilk sizin haberiniz olsun!