Bizimle iletişime geçin
Cyclist Türkiye Tüm D&R Mağazalarında!

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

​Saygıdeğer ilgili, Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak yapılan karşılıklı ticari işlemler sırasında toplanan Kişisel verileriniz, Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı kanun ‘’KVKK’’ çerçevesinde hassasiyetle korunmakta; bu konuda gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU,

Kişisel verilerin korunması kanunu ‘’KVKK’’ kapsamında, kişisel verilerinizin işlenebilmesi, muhafazası ve aktarılması aşamasında Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla hareket edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi , ticari faaliyetleri sırasında müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden temin ettiği kişisel ve ticari bilgileri, ticari amaç ve gayesine uygun olarak en iyi hizmeti vermek ve ürün sağlamak amacıyla ‘’KVKK’’ 5. – 6. Hükümleri ile genel kapsamda ticari ahlak ve etik kurallarına uygun olarak işleyebilmekte, saklayabilmekte ve aktarabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi ile ticari faaliyetleri olan özel veya tüzel kişilere bu ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla yine yasal beyan sorumluluğu çerçevesinde kanunen yetkili kurumlara ‘’KVKK’’ 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi , kişisel verileri; müşterilerinden veya yetkililerinden yazılı veya sözlü olarak yine yasal olarak incelemeye açık kamusal veya özel mecralardan temin edebilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Sayın ilgili, ‘’KVKK’’ hükümleri uyarınca, Bike Travel Organizasyon Ticaret Limited Şirketi ’ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Reklam
Bağlan
E-Posta Bülteni

E-Posta bültenimize abone olun, en son haber ve röpörtajlardan ilk sizin haberiniz olsun!