Bizimle iletişime geçin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR:

1.1. İş bu sözleşme bir tarafta, Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. Susen Apt. 20/A, 34724, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan CYCLİST TÜRKİYE DERGİSİ (BIKE TRAVEL ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.) ile diğer tarafta ,………………………..… adresinde bulunan…………………………………… arasında imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞME KONUSU VE SÜRESİ:

2.1. Sanal Pos sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm işlemlere ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini, CYCLİST TÜRKİYE ile ……………………………’nin karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler.

2.2. Sözleşme, ………….-………… tarihleri arasında geçerlidir. Taraflar bu tarih sonrası yeniden sözleşme yaparlar.

3. SÖZLEŞME ŞARTLARI:

3.1. Sanal Pos esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, …………………………..’nin ENTPAPOS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan CYCLİST TÜRKİYE ’nİn banka hesaplarına geçmesi ve …………………….….’nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da var olan borcun ödenmesi esasına dayanır.

3.2. …………………………..… , CYCLİST TÜRKİYE tarafından sunulan sanal pos hizmetinden faydalanırken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. …………………………..…., gerek sözleşme aşamasında ve gerekse de sözleşmenin devamı aşamasında CYCLİST TÜRKİYE’ye bildirilen tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. …………………………, kendisi tarafından CYCLİST TÜRKİYE’ye iletilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan CYCLİST TÜRKİYE’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve CYCLİST TÜRKİYE ‘ce, ………………………………. nin kendisiyle ilgili olarak iletilen bilgilerin doğru ve hukuka aykırı olması durumunda sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı fesih hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.4. ………………………………..,. kendi kredi kartı veya Müşterisinin kredi kartı ile sanal pos sisteminde işlem yapabilir ya da eski alışverişlerinin ödemesini bu kartla yapabilir. Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulan ödeme talimatı yazıcıdan basılmalı, bayi tarafından imzalanmalı ve müşteriye imzalatılmalıdır. Bu alımlara istinaden CYCLİST TÜRKİYE, ……………………………….…. adına fatura düzenler.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. CYCLİST TÜRKİYE Sanal Pos kullanımında güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

4.2. Bayiler kendi tanımladığı kullanıcıların yapacağı her türlü işlemlerde kendi yapmış gibi sorumludur.

Bayi, Kredi Kartları ile yaptığı ödemede CYCLİST TÜRKİYE’nin belirlediği komisyon tutarını ödemek zorundadır.

Bayi müşterisinin Kredi Kartı ile ödeme yaptığı zaman ilgili slip’i müşteriye imzalatmak ve bu slip’i CYCLİST TÜRKİYE’ye ulaştırmak zorundadır. Bu ödeme sanal pos ile yapıldığında ise ilgili evrak müşteriye imzalatılıp bayi tarafından CYCLİST TÜRKİYE’ye teslim edilecektir. Bayi müşteriye imza attırırken kimlik kontrolü yapmalı ve doğru kişiye imza attırdığından emin olmalıdır. Müşteri ödemeye itiraz ettiği zaman, evraklarda eksik ya da doğru olmayan bilgiler varsa CYCLİST TÜRKİYE bu ödemenin bedelini Bayi’den tahsil eder ve bayi bu konuda itirazda bulunmayacağını kabul eder.

Bayi Müşterinin kredi kartı ile CYCLİST TÜRKİYE’ye yaptığı ödemeye istinaden yaptığı satışın faturasını müşteriye kesmek zorundadır.

5. GİZLİLİK

BAYİ , sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde CYCLİST TÜRKİYE ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifreyi ve kodları CYCLİST TÜRKİYE’den yazılı izin almadan hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

6. DİĞER HÜKÜMLER:

6.1. Tarafların sözleşmenin 1.1. maddesinde beyan ettikleri adresleri tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılacak değişiklikler karşılıklı olarak bildirilmediği sürece tebligat adresi kabul edilecektir.

6.2. İhtilaf durumunda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

TARİH

CYCLİST TÜRKİYE (BIKE TRAVEL ORGANİZASYON LTD ŞTİ.)

ZÜHTÜPAŞA MAH. RECEP PEKER CAD. SUSEN APT. 20/A, 34724, KIZILTOPRAK, KADIKÖY, İSTANBUL

Bağlan
E-Posta Bülteni

E-Posta bültenimize abone olun, en son haber ve röpörtajlardan ilk sizin haberiniz olsun!