Bizimle iletişime geçin

Ön Bilgilendirme Formu

İlgili yasa ve yönetmelik gereği lütfen aşağıdaki ÖN BİLGİLENDİRME FORMU metnimizi okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.

Ön Bilgilendirme Formu ve Teyidi

MADDE 1: Satıcı Bilgileri
Ünvan : Cyclist Türkiye
Adres : Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad.
Susen Apt. 20/A, 34724, 
Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Tel : 0(216) 504 01 63

MADDE 2: ABONE Bilgileri
Adı-Soyadı :
TCK :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 3: Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 4: Satışa Konu Malın Temel Özellikleri Ve Ödeme Bilgileri

4.1. ABONE tarafından CYCLIST TÜRKİYE Dergisinin satın alınmasına ilişkin Dergi’nin birim tutarı ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ABONE tarafından da onaylanmıştır.

Birim Tutarı :
Adet :
KDV Tutarı :
Satış Fiyatı :

Ödenecek KDV’li Toplam Net Tutar:

Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

MADDE 5: Taahhütlerin Geçerlilik Süresi ve Ödeme Şekilleri

5.1. Madde 4.1’te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.2. Dergi aboneliği 12 aylıktır. Ödeme kredi kartı (Visa, Master Card vb.) ile yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ve hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin abonenin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, Cyclist Türkiye ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. ABONE’nin hizmet aldığı banka kampanyalar düzenleyerek belirlenen ödeme şeklinin yanında taksitlendirme hizmetleri sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve Cyclist Türkiye bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. 
Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

5.4.Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ABONE, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ABONE arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

5.5. 06.03.2011 tarih ve 27866 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK” madde 7 fıkra 4 d bendi gereğince iş bu sözleşme “Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler” ve f bendine göre “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” Sayılması sebebiyle ABONE’ye cayma hakkı tanınmadığından; ürüne ilişkin ABONE’nin Cayma Hakkı olmadığını Taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Mesafeli Sözleşmede tanımlanan fesih için tanımlanan haklar saklı kalmak kaydıyla; Taraflardan biri diğerine yazılı bildirmek kaydıyla feshedinceye kadar Sözleşme geçerlidir. Eğer feshetmek isteyen taraf ABONE ise bu talebini SATICI’ya yazılı olarak bildirmekle birlikte; iletişim adresine yazılı veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla bildirir. Her iki durumda da ABONE’nin kimliğini ispatlamalıdır. Ayrıca SATICI tarafından kimlik teyidi yanında ABONE’nin daha önceden belirlemiş olduğu güvenlik şifresi de istenebilir.

5.7. ABONE, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder

5.8. ABONE; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.9. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.10. Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İş bu ön bilgi formu gereğince ABONE tarafından satın alınmak istenen dijital dergi satış işlemlerinden Taraflar’dan biri feshedilinceye kadar Sözleşme yürürlükte kalacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ABONE tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri ABONE, iyi niyetle ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgi Formundaki bilgiler Taraflarca teyit edilmektedir:

Satıcı :
ABONE :
Tarih:

İŞ BU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU OKUDUM ANLADIM KABUL EDİYORUM

Reklam
Bağlan
E-Posta Bülteni

E-Posta bültenimize abone olun, en son haber ve röpörtajlardan ilk sizin haberiniz olsun!